Today: Jul 25, 2024
Login | Register |
Merostatus
Latest News
Actor Lindsey Pearlman found dead after going missing in LA. Actor Lindsey Pearlman found dead after going missing in LA
Advertisement
How can we help?

Popular searches: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sandeep Lamichhane, Rabi Lamichhane

Recent
Jobs

३३२ जनालाई सरकारी जागिरको सुनौलो अवसर

Feb 27, 2024

निजामती सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सहायक प्रथम श्रेणीका खुला तथा समावेशी गरी जमेमा ३३२ पदमा लोकसेवा आयोगले सूचना लिखित परिक्षाको विज्ञापन गरेको छ । विस्तृत जानकारीको लागि आयोगको वेभसाईट www.psc.gov.np मा गई जानकारी लिन सक्नुहुनेछ । दरखास्त आयोगको अनलाईन प्रणाली psconline1.psc.gov.np मार्फत आवेदन गर्न सकिनेछ ।

Advertisement